Program Nová Zelená Úsporám

Od 21.9.2021 platí aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy.

Garantujeme Vám vyřízení dotace ve výše uvedeném programu jak pro Rodinné domy, tak pro Bytové domy. Dotaci Vám vyřídíme na klíč v rámci stavby Fotovoltaické elektrárny.


Rodinné domy

1. Fotovoltaický ohřev vody - výše dotace 45 000,- Kč

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení.


2. Fotovoltaické elektrárny - výše dotace až 205 000,- Kč

Podpora se vztahuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu ...

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotlivých výší podpory za jednotlivé části systému, které jsou instalovány, maximálně však 200 000,- Kč na jeden rodinný dům. Jednotkovou výši podpory stanovuje následující tabulka:


3. FVE s dobíjecí stanicí pro elektromobily - výše dotace až 275 000,- Kč

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.


Bytové domy

1. Fotovoltaický ohřev vody

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou  na tento zdroj napojeny. Jednotkovou výši podpory a maximální podporovaný výkon na k systému připojenou jednotku stanovuje následující tabulka.


2. Fotovoltaické elektrárny

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody elektrické energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím elektrické energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu. Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotlivých výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány. Jednotkovou výši podpory stanovuje následující tabulka.


3. FVE s dobíjecí stanicí pro elektromobily

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz.