Program Nová Zelená Úsporám

Od 1.6.2022 platí aktualizované Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám v rámci Národního plánu obnovy.

Aspring Vám garantuje vyřízení dotace ve výše uvedeném programu jak pro Rodinné domy, tak pro Bytové domy. Dotaci Vám vyřídíme za Vás.


Rodinné domy

1. Fotovoltaický ohřev vody -  podpora až 45 000,- Kč

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Výše podpory činí maximálně 50% ceny.


2. Fotovoltaické elektrárny - podpora až 205 000,- Kč (225 000,- Kč v Moravskoslezském kraji)

Podpora se vztahuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu ...

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotlivých výší podpory za jednotlivé části systému, které jsou instalovány, maximálně však 200 000,- Kč na jeden rodinný dům. Jednotkovou výši podpory stanovuje následující tabulka. Výše podpory činí maximálně 50% ceny FVE.


3. FVE s dobíjecí stanicí pro elektromobily - podpora až 275 000,- Kč

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.


Bytové domy

1. Fotovoltaický ohřev vody

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory stanovené podle podoblasti podpory a počtu bytových jednotek, které jsou  na tento zdroj napojeny. Jednotkovou výši podpory a maximální podporovaný výkon na k systému připojenou jednotku stanovuje následující tabulka. Výše podpory činí maximálně 50% ceny.


2. Fotovoltaické elektrárny

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s rozvody elektrické energie bytového domu a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím elektrické energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena, na který je podána žádost o podporu. Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotlivých výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány. Jednotkovou výši podpory stanovuje následující tabulka. Výše podpory činí maximálně 50% ceny FVE.


3. FVE s dobíjecí stanicí pro elektromobily

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz. Výše podpory činí maximálně 50% ceny FVE.